poniedziałek, 23 grudnia 2013Savoir vivre ministranta podczas odwiedzin duszpasterskich
1.      Kolęda jest zimą, a więc szal, czapka, rękawiczki.
2.      Ministranci w domu parafialnym są 30 min. przed rozpoczęciem kolędy.
3.      Kokartka na drzwi jako znak rozpoznawczy (aby założyć na klamkę), notes, puszka.
4.      Znać imię i nazwisko księdza, z którym się kolęduje.
Witamy domowników słowami: „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, następnie czytamy fragment 
Łk 2,1-14, a potem śpiew 2 zwrotek kolędy.                     
 A potem życzliwa i kulturalna rozmowa z domownikami

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz